S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakt

Darčeková predajňa
Hollého 3, Bratislava
primapresent@primapresent.sk
0904 628 281
02/52 63 73 33

KOŠE MESIACA:

Naša cena 18,00 Eur
Objednať
Naša cena 115,00 Eur
Objednať
Naša cena 18,00 Eur
Objednať

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky www.primakose.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.primakose.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, objednávateľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.primakose.sk je S.&B Trade s.r.o., ktorá zodpovedá za správne doručovanie a vybavovanie reklamácií. Prevádzka a sídlo firmy:
Darčeková predajňa PRIMA present, S.&B Trade s.r.o.,
Heyduková 12-14. 811 08 Bratislava,
IČO: 43864228, DIČ: SK2022515517.
Zápis v OR OS BA I, Vložka č.49872/B, Odd: Sro
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami primakose.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami primakose.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

2. Vymedzenie pojmov
Objednávateľ je osoba, alebo spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za tovar na stránke www.primakose.sk 
Adresát je osoba, alebo spoločnosť, ktorej má byť doručená objednaná a zaplatená služba alebo tovar, ktorý pre neho (ňu) objednal Objednávateľ.
Objednávka je príkazom pre Prevádzkovateľa na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa
 Zásielka je predmetom doručenia vyplývajúcim z Objednávky
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a objednávateľom  tovaru zo stránky www.primakose.sk. Objednávateľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
3. Storno objednávky
Storno objednávky je možne vykonať do 2 hod. od zaslania objednávky.  Ak vykonáte storno objednávky do 2 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
Na potravinový sortiment (pokiaľ nie je uvedené inak pri jednotlivých tovarových položkách) poskytuje Prevádzkovateľ záruku podľa všeobecných podmienok stanovených zákonom.  
Predávajúci poskytuje záruku na nepotravinovy tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
-sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
-sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
-sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
-sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci sa zaväzuje
-dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
-adekvátne zabaliť tovar. odoslať tovar v dohodnutej lehote (v akej lehote, v prípade, že sa tovar nenachádza na sklade)
-vystaviť a priložiť pokladničný blok alebo faktúru ako daňový doklad
Kupujúci sa zaväzuje
prevziať objednaný tovar
zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť
za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Platobné podmienky
V internetovom obchode www.primakose.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
priama platba – platba tovaru v hotovosti al. platobnou kartou v našej kamennej predajni PRIMA present.   
dobierka - Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi GLS
bankový prevod – najpoužívanejší spôsob platby. Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme zálohovú faktúru s číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo TATRA banke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí
platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

6. Dodacie podmienky
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Cena dopravy je 3,00 Eur. Internetový obchod www.parfums.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:
kuriér pre Bratislavu - zásielky s doručením v rámci Bratislavy môžu byť doručené v priebehu toho istého dňa – Objednávateľ si môže zadať orientačnú Doručovanie v rámci Bratislavy je možné počas pracovných dní a sobota.             Cena dopravy je 3,00 Eur.
Kuriérska spoločnosť- Zásielky v rámci celej Slovenskej republiky (okrem Bratislavy) objednané do 13:00 hod. môžu byť doručené najskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa do 18:00 hod. V tomto prípade môže Objednávateľ zadať orientačnú hodinu doručenia od 10.00 hod. do 18.00 hod.. Objednávky prijaté po 13:00 hod. v rámci celej SR (okrem Bratislavy) môžu byť doručené do nasledujúcich 2 pracovných dní. Objednávateľ môže špecifikovať vlastný termín doručenia (s ohľadom na reálne možnosti najskoršieho termínu doručenia). Doručovanie v rámci celej SR je možné iba počas pracovných dní a nie je možné počas víkendov a sviatkov V prípade, kuriér spoločnosti nezastihne adresáta na dodacej adrese, budeme Vás telefonicky kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.
Cena dopravy je jednotná 3,00 Eur. 
7. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

8. Záruka
Na potravinový sortiment (pokiaľ nie je uvedené inak pri jednotlivých tovarových položkách) poskytuje Prevádzkovateľ záruku podľa všeobecných podmienok stanovených zákonom.  

9. Záverečné ustanovenia
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.6.2012

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

NzBhZmRiZ